A bérleti szerződések hátrányai és előnyei

A mai bejegyzésemben a bérleti szerződések hátrányairól vagy előnyeiről szeretnék néhány gondolatot megosztani.
Bérleti szerződés több fajtája ismeretes, mivel ma már nagyon sok mindenre lehet kötni, ilyen többek közt az ingatlan bérlésére vonatkozó, vagy akár gépjármű bérlésével kapcsolatos szerződés is. Mai írásomban mivel az ingatlan bérléssel kapcsolatos témakör nagyon szerteágazó, ezért ezt most nem fogom érinteni, cikkem a gépjárművek bérbeadását és vételét fogja részletesen körbejárni.
Mi is az a bérleti díj

A bérleti szerződést meg lehet kötni folytonosra, de van, hogy csak eseti szerződés köttetik a két fél közt, de létezik hosszú távú és rövid távú megegyezés is, és előfordul tartós megállapodás is.
Az eseti bérleti szerződés megkötésénél, különösebben nem szükséges félnünk a hatásoktól, mivel ez esetben csak a bérleti díjat kell meghatároznunk, és a fedezetként szolgáló kauciót, ami a szerződés lejártakor visszatérítendő. Ezzel szemben a folyamatos bérletnél már szükséges megemlítenünk, meghatároznunk a szerződésben az időtartamot, tehát, hogy a bérlet hosszú távú lesz –e vagy rövidtávú.
A törvénynek megfelelően (2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) az számít rövidtávú bérleti szerződésnek gépjárművek esetésben, kivételt képeznek a vízi járművek, ami a 30 napot meg nem haladja. Tehát abban az esetben, ha egy külföldi személlyel köttetik meg gépjárműre a rövidtávú bérleti szerződés, sajnos nem mentesül az áfa fizetési kötelezettség alól, mivel a teljesítés helye az, ahol ténylegesen átadják használatra a gépjárművet, még ha az a személy közösségi adószámmal rendelkezik is.

Hosszútávú szerződésnek minősül az, ami a 30 napot meghaladja. A bérleti szerződésre vonatkozóan az áfa teljesítést itt a vevő bejegyzett telephelye szerint kell meghatározni.
Az egy évet meghaladó bérleti szerződés, vagy a határozatlan időre köttetett megállapodás a felek közt már tartós megállapodásnak számít gépjárművek esetében. Viszont ebben az esetben már szükségesség válik, hogy az üzembentartói jog bejegyzésre kerüljön az illetékes szerveknél.

A folyamatos bérleti szerződések esetében az áfa megfizetés a szerint alakul, hogy a bérleti díjat előre, mármint az időszak utolsó napja előtt, vagy utólagosan fizetik-e meg. Ez a 2016-os változás óta áll fenn ebben a formában. Fontos megemlíteni, hogy a folyamatos bérleti szerződések esetében érdemes figyelni a költségek eloszlására, az évek közti kimutatás végett.
Azonban a folyamatos bérlet esetében nem kell az év végi árfolyam átértékeléssel foglalatoskodni, mivel ez esetben erről nem beszélhetünk.